Laboratoria Himmlera

Odprawa Niemców
2 km na zachód od laboratoriów zauważono grupę spadochroniarzy. Z pewnością szykują się do ataku na nas. Zachowajcie wzmożoną czujność i strzelajcie bez ostrzeżenia do każdej obcej osoby. Nie możemy dopuścić do zniszczenia laboratoriów.

Odprawa Anglików
Panowie, wiecie, po co tu jesteśmy. Musimy zniszczyć wyniki eksperymentów Himmlera oraz całą dokumentację tego projektu. Nasze zadanie to:
– odszukać raporty do Himmlera,
– odszukać i zainstalować akumulator maszyny szyfrującej,
– odszyfrować raporty,
– zdobyć materiały wybuchowe i zniszczyć odpowiednie laboratoria,
– dotrzeć do punktu ewakuacji.

Przygotowania do zabawy

Teren
Kilka budynków w lesie.

Drużyny
Niemcy: 4-6 osób
Anglicy: 4-6 osób

Rekwizyty
– Petardy,
– teczka/koperta na dokumenty,
– akumulator/kanister lub inny ciężki przedmiot,
– cztery kartki (lub więcej) z raportami następującej treści:

Raport dla Heinricha Himmlera.
Projekt Super Żołnierz gotowy do masowej produkcji.
Dokumentacja projektu przeniesiona do laboratorium X.
Części składowe do montażu Super Żołnierzy w laboratoriach Y i Z.

Gdzie w miejsca x,y,z wpisać namiary trzech różnych budynków do wysadzenia. W każdym z czterech (lub więcej) raportów powinny być namiary na inne budynki, aby wprowadzić losowość.

Na wstępie dowolna ze stron losuje kartkę z Raportem, lecz jego treść jest znana tylko Niemcom.
Anglicy poznają ją w trakcie gry.
Wylosowany raport trafia do teczki. Teczka, petardy, akumulator są rozmieszczane w trzech różnych budynkach.

Zadania Anglików
1. Zdobyć akumulator i zainstalować go w budynku maszyny szyfrującej.
Po wykonaniu tego zadania działa maszyna szyfrująca.
2. Zdobyć teczkę z raportem, zanieść ją do maszyny szyfrującej i odczytać treść raportu.
3. Zdobyć petardy i odpalić je w budynkach opisanych w raporcie.
4. Przedostać się do punktu ewakuacji.

Zadania Niemców
Utrudniać Anglikom wykonywanie zadań.

Uwagi
Gracz niosący jakiś przedmiot/przedmioty, pozostawia je w miejscu, w którym został trafiony.
Znaleziony taki przedmiot/przedmioty przez Niemca, mogą być (nie muszą) zaniesione najkrótszą drogą, (czyli nie mogą być chowane, przetrzymywane itp.) do swoich startowych miejsc.
Przed grą strony ustalają czas w ciągu którego Anglicy muszą wykonać wszystkie zadania. Jeśli nie zmieszczą się w tym czasie to przegrywają.