2019.03.17 – Ammo Depot

Luzackie leśne pifu-pafu.
Fotki: Angela