2011.10.02 – Ludwinów

Taka trochę skradankowa strzelanka ze scenariuszem Radiostacja.
(Fotki: Simi, JJ)