2007.09.08 – Jeleń

Urodzinowa strzelanka Naala i Levego z grupy BAT.
(Fotki: Simi)