2006.12.29 – Willa

Pierwsza strzelanka z grupą Szpon.
(Fotki: Simi)