DOC

Regulamin grupy Airsoft Total Freaks

1. Bezpieczeństwo
Podczas strzelania zachowujemy zdrowy rozsądek i nie przestajemy myśleć o bezpieczeństwie swoim i innych uczestników zabawy, czyli:
– KAŻDY jest zobowiązany mieć CAŁY CZAS odpowiednią i wcześniej sprawdzoną ochronę oczu,
– w kieszeni na piersi mamy Identyfikator Medyczny (załącznik 3),
– ostrzegamy innych o niebezpieczeństwach typu dziury, potłuczone szkło, wystające pręty itp.,
– nie strzelamy poprzez wystawienie samej broni z za rogu/zasłony/okopu itp. Należy widzieć swój cel podczas strzału,
– w miarę możliwości unikamy strzelania w głowę,
– na małych odległościach staramy się używać broń boczną.

2. Repliki
Ograniczenia mocy replik w naszej grupie wyglądają następująco:

Początkujący gracz:
broń boczna – max 1.2J (350FPS na 0.20g)
broń szturmowa – max 1.5J (400FPS na 0.20g)
broń o mocy przekraczającej 1.5J (400FPS na 0.20g) nie jest dopuszczona do gry

Członek grupy ATF:
broń boczna – max 1.2J (350FPS na 0.20g)
broń szturmowa – max 1.88g (450FPS na 0.20g)
broń snajperska – max 2.32J (500FPS na 0.20g)

3. Trafienia
– Trafienie w dowolną część ciała lub umundurowania (choćby w wystającą kieszeń kamizelki lub daszek czapki) uznawane jest za trafienie,
– trafienie w broń oznacza uszkodzenie danej broni – musimy użyć innej. Jeśli takowej nie mamy uznawane to jest jako trafienie w ciało,
– trafienie sygnalizujemy głośnym okrzykiem „Dostałem!” oraz uniesieniem broni / uniesieniem ręki / położeniu ręki na głowie / założeniem czerwonej szmaty w okolice głowy. Jeśli sytuacja tego wymaga, (gdy jesteśmy w ogniu krzyżowym) przykucamy / kładziemy się (by nie obrywać kulkami / nie zasłaniać celu innym graczom) i sygnalizujemy jak wyżej,
– nie przyznawanie się do otrzymanych trafień jest naruszeniem podstawowego kanonu, na jakim opiera się airsoft – kanonu uczciwości. Gracz, który uporczywie i w sposób ewidentny unika przyznawania się do otrzymanych trafień, nie jest mile widziany w środowisku airsoft. W związku z tym może zostać wykluczony z udziału we wszelkich walkach, spotkaniach i imprezach airsoft,
– w sytuacjach spornych, niejasnych, budzących wątpliwości lub zagrażających bezpieczeństwu, stosuje się tzw. resp grzecznościowy, polegający na tym, że obaj gracze uznają się za trafionych,
– w zależności od scenariusza gry, trafiony gracz czeka na medyka lub udaje się na resp.

4. Fair Play
– Trafieni gracze nie gadają, nie dają znaków, nie podpowiadają, itp.,
– nie dopuszczamy do kontaktu fizycznego, tzn. nie uderzamy się, nie łapiemy za broń itp.,
– airsoft to zabawa, a nie prawdziwa wojna. Nie daj ponosić się niezdrowym emocją, wyluzuj, baw się dobrze i daj bawić się innym.

5. Pirotechnika
– O ewentualnym dopuszczeniu do użycia środków pirotechnicznych i pozoracji pola walki (np. świece dymne) decydujemy podczas strzelanki,
– Petardy użyte do budowy granatów nie mogą przekraczać mocy K0208, a w budynkach K0206. Materiał miotany to plastikowe kulki 6mm lub groch, soja czy kukurydza.

6. Wiek
– Osoby chcące brać udział w naszych strzelankach muszą mieć skończone 16 lat i podpisane przez oboje rodziców oświadczenie (załącznik 1), a osoby pełnoletnie oświadczenie (załącznik 2).
– Osoby biorące udział w naszych strzelankach zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz prawa ASG podanego na stronie www.wmasg.pl.

7. Rekrutacja
Osoby chcące zostać członkiem grupy ATF przechodzą okres rekrutacji, podczas którego muszą:
– przestrzegać niniejszy regulamin,
– uczestniczyć w naszych strzelankach,
– uczestniczyć z nami w strzelankach z innymi grupami airsoftowymi,
– uczestniczyć w dyskusjach poruszanych w grupie na FB,
– uzyskać pozytywny wynik na Ceremonii Wręczania Stroggów.
O długości czasu okresu rekrutacji decyduje dowództwo grupy ATF.

8. CWS
Do Ceremonii Wręczania Stroggów mogą przystąpić rekruci, którzy:
– przestrzegali niniejszy regulamin,
– posiadają podstawowy sprzęt ASG (replika i ochrona oczu/twarzy),
– otrzymali od dowództwa ATF zaproszenie do CWS.
O dacie CWS decyduje dowództwo grupy ATF.

9. Członkostwo
Osoby będące członkiem grupy ATF:
– otrzymują naszywkę grupową,
– otrzymują dostęp do niewidocznych wcześniej działów na forum,
– otrzymują profil w dziale Squad na stronie grupy ATF.
Osoby będące członkiem grupy ATF obowiązani są:
– przestrzegać niniejszy regulamin,
– posiadać na lewym ramieniu munduru naszywkę grupy ATF,
– uczestniczyć w strzelankach i dyskusjach poruszanych w grupie na FB.

10. Rezerwa
Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu może skutkować przeniesieniem członka grupy do rezerwy, a w skrajnych przypadkach wyeliminowaniem z grupy ATF. Osoba wyeliminowana z grupy ma obowiązek oddać naszywkę grupową.

 

Załącznik 1 – Wzór oświadczenia dla osób nieletnich

My, niżej podpisani …………………..oraz …………………jako rodzice/opiekunowie ………………………. urodzonego/urodzonej w dniu…………….., oświadczamy,
iż jest nam wiadomym, że spotkania ASG polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni o napędzie pneumatycznym, kulkami plastikowymi o średnicy 6-8 mm i masie do 0,43 g. Jest nam również wiadomym, że używane przez uczestników repliki, są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek., na odległość do ok 100 m, także seriami. W użyciu są również cywilne ogólnodostępne środki pirotechniczne tzw. petardy. Jest nam także wiadomym, że w spotkaniach ASG udział biorą osoby pełnoletnie w różnym wieku. Oświadczamy dodatkowo, że mam świadomość, iż uczestnictwo w grach ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w skrajnym przypadku, utratą oka lub oczu, zęba lub zębów, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała, w tym do utraty wzroku. Ryzyko utraty wzroku jest minimalizowane przy zastosowaniu ochrony oczu w postaci okularów lub gogli ochronnych, które posiadają atest i klasę wytrzymałości na udary i odpryski (co najmniej klasa odporności F). Organizatorzy spotkań poinformowali mnie o bezwzględnym obowiązku noszenia okularów lub gogli ochronnych podczas całego spotkania ASG. Oświadczamy, że uczestniczę w spotkaniach ASG na własną odpowiedzialność, wyrażamy zgodę na ponoszenie określonego powyżej ryzyka przez naszego syna/córkę i oświadczamy, że w razie nieumyślnej szkody, gdzie ofiarą będzie nasz syn/córka, nie będziemy wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec nieumyślnego sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika spotkań ASG i ich organizatorów. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem poinformowany przez organizatorów, że najlepszym dla mnie rozwiązaniem będzie wykupienie ubezpieczenia NW jak i OC dla syna/córki. Termin ważności oświadczenia – bezterminowe
Podpisy opiekunów, telefony kontaktowe
Podpis uczestnika,

Załącznik 2 – Wzór oświadczenia dla pełnoletnich

Ja, niżej podpisany (a) ………………..urodzony(a) w dniu…………………, oświadczam,
iż jest mi wiadomym, że spotkania ASG polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni o napędzie pneumatycznym, kulkami plastikowymi o średnicy 6-8 mm i masie do 0,43 g. Jest mi również wiadomym, że używane przez uczestników repliki, są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek., na odległość do ok 100 m, także seriami. W użyciu są również cywilne ogólnodostępne środki pirotechniczne tzw. petardy. Oświadczam dodatkowo, że mam świadomość, iż uczestnictwo w grach ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w skrajnym przypadku, utratą oka lub oczu, zęba lub zębów, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała, w tym do utraty wzroku. Ryzyko utraty wzroku jest minimalizowane przy zastosowaniu ochrony oczu w postaci okularów lub gogli ochronnych, które posiadają atest i klasę wytrzymałości na udary i odpryski (co najmniej klasa odporności F). Organizatorzy spotkań poinformowali mnie o bezwzględnym obowiązku noszenia okularów lub gogli ochronnych podczas całego spotkania ASG. Oświadczam, że uczestniczę w spotkaniach ASG na własną odpowiedzialność, wyrażam zgodę na ponoszenie określonego powyżej ryzyka i że w razie nieumyślnej szkody jaką ewentualnie poniosę, nie będę wnosił(a) roszczeń odszkodowawczych, ani wnosił (a) o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec nieumyślnego sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika spotkań ASG i ich organizatorów. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem poinformowany przez organizatorów, że najlepszym dla mnie rozwiązaniem będzie wykupienie ubezpieczenia NW jak i OC
Termin ważności oświadczenia – bezterminowe
Podpis uczestnika,

Załącznik 3 – Wzór Identyfikatora Medycznego